Over Hans

Manager met veel ervaring in projecten en interim positievervulling. Analytisch, flexibel en vasthoudend sturend op het eindresultaat binnen implementatieprocessen, cultuur –en gedragsveranderingsprocessen. De weg naar het resultaat is minder belangrijk dan het eindresultaat zelf. Mondeling en schriftelijk vaardig, waarbij creativiteit en humor de instrumenten zijn, die daarbij met lef worden ingezet. Periodieke terugkoppeling en toetsing bij de opdrachtgever hoort bij de standaard aanpak. Maakt gebruik van de meest voorkomende project- en managementtools (o.a. Prince2, Lean Sigma, INK-model, et cetera).

Vind onze specifieke ervaring op het gebied van:

Projectmanagement

Interim Management

Consultancy